Glasbeno uvajanje Willems

Glasba pozitivno vpliva na razvoj

vašega otroka

več

Kdo vodi glasbene urice

Sem Marijana Korošec. Po izobrazbi sem uni. dipl. muzikologinja. Glasba me spremlja že od ranih otroških dni, ko sem začela obiskovati GŠ Ribnica in prepevati v otroškem pevskem zboru župnije Ribnica. Glasba je od takrat moja vsakodnevna sopotnica.

Strokovna pot me je do sedaj vodila preko poučevanja glasbene umetnosti na več osnovnih šolah in vodenja otroških in mladinskih zborov ter poučevanja glasbenih predmetov na SSŠ Predšolska vzgoja za odrasle na LU v Kočevju.

S pristopom zgodnjega poučevanja glasbe sem se seznanila v Glasbenem centru Edgar Willems v Ljubljani. Za učitelja glasbe po Willemsovih načelih sem se usposabljala v okviru Mednarodne federacije Willems in l. 2013 pridobila certifikat za glasbeno uvajanje Willems®. Leta 2015 sem pričela s samostojnim izvajanjem glasbenih uric v Ribnici in okolici. Z izobraževanjem na tem področju aktivno nadaljujem.

Komu so namenjene

Otroci v zgodnjem otroštvu svet okoli sebe do- jemajo celostno. Zato je najbolje, da z glasbenim uvajanjem začnemo dovolj zgodaj, saj na ta način glasbeni razvoj poteka naravno kot je učenje maternega jezika.

Tristopenjski program glasbenega uvajanja po Edgarju Willemsu za otroke od 3. do 7. leta starosti temelji na postopnem in sistematičnem razvijanju slušnih, motoričnih in intelektualnih glasbenih sposobnosti.

Vsaka ura vsebuje vzgojo slušnega zaznavanja, ritmično vzgojo, petje in naravno telesno gibanje.

Pomembna značilnost Willems® pristopa je, da preko aktivnega sodelovanja otrok v ospredje postavlja izkustvo glasbenih prvin (petje, uporaba bogatega inštrumentarija).

Otrok se preko glasbenega uvajanja tako sreča s prvimi glasbenimi vsebinami in jih ponotranji ter ozavesti, kar predstavlja temelj za kakršno koli nadaljnje glasbeno ustvarjanje.

Šolnina in urnik

Program se bo izvajal v Ribnici po predvidenem urniku,* s pričetkom 2. oktobra 2020 oz. ko bo zagotovljena posamezna skupina. Otroci so razdeljeni v starostne skupine po 8 otrok.

Šolsko leto obsega 32 srečanj, ki bodo potekala:

 

PETEK

I. in II. STOPNJA

(4-5 LET STARI OTROCI)

17.00-18.00

III.STOPNJA

(6-7 LET STARI OTROCI)

15.30-17.00

Glasbeno uvajanje se vedno začne s programom I. stopnje, tudi če je otrok ob vpisu starejši od štirih let, trajanje programa oz. prehajanje v naslednjo stopnjo pa se prilagodi glede na otrokove zmožnosti.

*Urnik je okviren, glede na realno število in starost vpisanih otrok, se v soglasju s prijavitelji termin lahko spremeni. Cena pa predvideva min. 6 otrok v skupini.

Vpisnico lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti ali izročite osebno.

ŠOLNINA:

4-5 letni otroci: 60 min/teden–30 EUR na mesec
6–7 letni otroci: 90 min/teden–40 EUR na mesec

Kontakt

Kulturno-umetniške UstvarjalniCe,
Marijana Korošec, s.p.
Struška ulica 9,
1310 Ribnica